برگزاری کارگاه آموزش اعتبارسنجی مدل کسب و کار

کارگاه آموزش اعتبارسنجی مدل کسب و کار، با تدریس دکتر علیرضا عالمی مشاور و مدرس کسب و کارهای نوپا، با حضور تیم‌های فناور دوره رشد مقدماتی مرکز رشد در سالن جلسات ساختمان جوانه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 10 آبان 1402 برگزار شد.
در ابتدای این جلسه تیم‌های فناور ضمن معرفی محصول و فناوری‌های خود با سایر تیم‌ها آشنا شدند. در ادامه دکتر عالمی ضمن معرفی و ارائه تعاریف یک کسب و کار نوپا (استارتاپ) به معرفی برخی مدل‌ها، ابزارها و عوامل موفقیت آن و همچنین اهمیت شناخت دقیق مشتریان پرداختند.