برگزاری جلسات برنامه راهبری شرکت‌ها در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم‌و‌فناوری با هدف ارائه خدمات مشاوره و راهبری به شرکت‌های دارای ظرفیت رشد بازار Scale Up اقدام به اجرای مرکز راهبری شرکت‌ها نموده است .
    بدین منظور در گام اول پس از شناسایی، جلسات اولیه راهبری با حضور مشاوران عالی به صورت اختصاصی برای 4 شرکت سپیتام سازه پویا، وانا دارو گستر، ایرانیان تجهیز سینا و تراشه پرداز پویا برگزار شد.
    در این جلسات، وضعیت تولید، منابع انسانی، فروش و بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و براساس ارزیابی اولیه قرار شد گام‌های بعدی برنامه و ارائه پیشنهادات به منظور کمک به توسعه اندازه فعالیت‌های شرکت‌ها برداشته شود.