رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار

مدرسه زمستانه رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار

مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدرسه زمستانه رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار را برگزار می‌کند.
اهداف
  • ارتقای دانش تخصصی مدیران و کارشناسان در رابطه با ابعاد کلیدی تحول دیجیتال
  • توانمندسازی متخصصین در زمینه نوآفرینی کسب و کار مبتنی بر فناوری‌های نوین
  • توسعه شایستگی‌های رهبری سازمان در عصر تحول دیجیتال
  • آشنایی با مبانی حکمرانی دیجیتال و ضرورت آن در زمینه تحول سازمانی
  • آشنایی با مباحث حقوقی مدیریت کسب و کارهای دیجیتال
  • آماده سازی کارکنان جهت پذیرش و ایجاد تحول دیجیتال سازمانی

زمان برگزاری: 9 الی 20 دی‌ماه 1402

محل برگزاری: کلیه دوره‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص زمانبندی و هزینه شرکت در دوره‌ها به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.