برگزاری مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب»

دوره «اصول خلاقیت، تکنیک‌های خلاقیت و قالب ذهنی» از سلسله دوره‌های برگزاری مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» در روز شنبه ۲۲ مهرماه سال جاری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و تدریس آقای دکتر طالاری، هیئت علمی دانشگاه، استراتژیست و مشاور راهبردی کسب و کار برگزار شد.