برگزاری دوره «اصول مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کسب‌وکارهای کوچک»

اولین جلسه دوره «اصول مدیریت و برنامه‌ریزی کسب و کارهای کوچک» از سلسه دوره های مدرسه کارآفرینی مدرس با تدریس دکتر کردنائیج، معاون آموزشی دانشگاه و استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد در روز دوشنبه مورخ 8 آبان 1402 در محل ساختمان جوانه برگزار شد.
در این جلسه دکتر کردنائیج درباره علل موفقیت بیشتر برخی از شرکت ها نکاتی را بیان کردند: چنین مواردی دارای دلایل استراتژیک متعددی از جمله عوامل فردی، عوامل سازمانی و رویدادهای پیش‌بینی نشده هستند. در ادامه افزود: کسب و کارهای کوچک در رشد اقتصادی یک کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که کسب و کار انواع مختلفی دارد:

  • کسب و کار بزرگ
  • کسب و کار متوسط و کوچک
  • کسب و کار اینترنتی (مجازی، تولید بدون کارخانه)
  • کسب و کار خانگی
  • کسب و کار روستایی
  • کسب و کار خانوادگی