برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با حوزه فناوری وزارت نیرو

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و وزارت نیرو به‌منظور افزایش تعاملات و ارتباطات با حوزه فناوری این وزارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، در این جلسه رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و برخی از مدیران پارک با دکتر محمدصالح اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و مدیران حوزه فناوری آن وزارت دیدار کردند و به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه مسعود ابراهیمی ضمن ارائه گزارشی در خصوص عملکرد پارک و فعالیت‌های پیش رو خواستار افزایش تعاملات و ارتباطات با حوزه فناوری وزارت نیرو شد.

محمدصالح اولیا ضمن استقبال از همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، موضوعات موردعلاقه وزارت نیرو را در این حوزه معرفی کرد.

در پایان جلسه با توجه به رویکرد مشترک هر دو مجموعه مقرر شد در مورد موضوعات مشترک، تفاهم‌نامه‌ای تهیه و تبادل شود.
ساعت 12:00- 99/06/22