برگزاری جلسه با سرمایه‌گذار برای ساخت ساختمان برج فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، دفتر طرح و برنامه این پارک جلسه‌ای را با سرمایه‌گذار برای ساخت ساختمان برج فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار کرد.

در این جلسه رئیس پارک، مدیر طرح و برنامه و جمعی از اعضای شرکت سرمایه‌گذار حضور پیدا کردند.

ساعت 15:30- 99/05/28