جشن هفت‌شنبه سوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

روز یکشنبه مورخ 97/12/26 جشن هفت‌شنبه سوری با حضور دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سجودی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسان و واعضای واحدهای مستقر، در پارکینگ ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
این مراسم، با پذیرایی از اعضای خانواده پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تعامل، مسابقه و گفتگوی صمیمانه سپری شد.
97/12/26