برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شهرداری منطقه 6 تهران

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و شهرداری منطقه 6 تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، در این جلسه شهردار منطقه ۶ تهران، دکتر تورج فرهادی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، دکتر محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری در خصوص ناحیه نوآوری مدرس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست در روز پنج‌شنبه 22 آبان سال جاری انجام شد.

ساعت 18:00 – 99/08/23