همایش ملی پدافند شیمیایی

همایش ملی پدافند شیمیایی

سازمان پدافند غیرعامل کشور در نظر دارد، «همایش ملی پدافند شیمیایی» را در سطح مدیرها، استادها، کارشناس‌ها، محقق‌های حوزه‌های صنعتی، مدیریتی و اجرایی برگزار کند.
محورها
رصد و پایش تهدیدها، کاهش آسیب‌پذیری‌ها
ارتقای مصونیت، تداوم کارکرد، مدیریت بحران‌های صنعتی تروریسم شیمیایی
افزایش تاب‌آوری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و حساس
برقراری امنیت در زنجیره تامین مواد شیمیایی (تولید، نگهداری، توزیع، حمل‌ونقل)

زمان برگزاری: روز یک‌شنبه مورخ 12 آبان ماه 98
محل برگزاری: تهران، دانشگاه تهران
شماره تماس: 41872000-021، داخلی 112