جشنواره ایده‌های دانشجویی مدیریت سبز

جشنواره ایده‌های دانشجویی مدیریت سبز

جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف در دانشگاه شریف برگزار می‌شود. متقاضیان می‌توانند مستندات مربوط به ایده‌ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری دانشجویی در حوزه‌های مختلف مدیریت سبز را حداکثر تا تاریخ 15 اسفندماه سال 97 در لینک زیر بارگزاری فرمایند.

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری: روزهای 25 و 26 فروردین‌ماه 98