کتاب «طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سال 1398»

کتاب «طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سال 1398»

به اطلاع می‌رساند با توجه به اهمیت مستندسازی دستاوردهای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و معرفی آن‌ها، طرح‌های برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در طول سال جاری جمع‌آوری شده و در قالب کتابی با عنوان «طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور سال 1398» تدوین و منتشر شده است. این کتاب شامل معرفی و ارایه مشخصات نزدیک به ۹۰ طرح برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و نیز ۱۰ طرح برگزیده ارایه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی همچون وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات است. فایل این کتاب به پیوست قابل مشاهده است.