همایش ملی تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی با محوریت دعای بیست و هفتم صحیفه

همایش ملی تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی با محوریت دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) در نظر دارد، همایش ملی تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی با محوریت دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه برگزار کند.

محور اول: جهاد، نیایش و معنویت
مددهای غیبی در جهاد و  دفاع، اخلاق و فرهنگ دفاعی
سبک زندگی مجاهدان، نیت در جهاد و مبارزه
دفاع و دین، دعا  و ذکر در جهاد و دفاع
آینده‌پژوهی در جهاد و دفاع
محور دوم: فرماندهی  و مدیریت
ویژگی‌های فرماندهان و مرزبانان، اقتصاد دفاعی
فناوری دفاعی، پشتیبانی و آمادرسانی رزمندگان
بهداشت و درمان، کرامت و منزلت اجتماعی رزمندگان
مدیریت جهادی
محور سوم: فرهنگ دفاعی و آموزش
آموزش و تعلیمات رزمندگان، آداب مرزبانی
فرهنگ مرابطه و مرزبانی، آمادگی رزمی
فرهنگ جهادی
محور چهارم:  جنگ نرم و علوم شناختی
دشمن‌شناسی، بینش و بصیرت رزمندگان
مبانی نظری هنر جهاد و جنگ دفاعی
شعار و رجز در جنگ، تبلیغات در جهاد و دفاع
عملیات روانی در جهاد و دفاع
علوم شناختی در جهاد و  دفاع
محور پنجم: امنیت مرزها
تحکیم و تقویت مرزهای بلاد اسلامی
ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی
امنیت مرزها و اقتصاد، امنیت مرزها و دفاع فرا منطقه‌ای

زمان ارسال چکیده مقالات: 1 آبان‌ماه 98
زمان برگزاری: 18 آذرماه 98، ساعت 8 صبح
دبیرخانه همایش: تهران، خیابان کارگر، جنوبی میدان پاستور، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
شماره تماس: 66417228-021