تهران به‌عنوان «شهر نمونه خلاقیت و نوآوری»

تهران به‌عنوان «شهر نمونه خلاقیت و نوآوری»

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در کنار به‌کارگیری فناوری‌های روز به‌منظور ارائه خدمات شهرداری به شهروندان تهرانی، دامنه فعالیت خود را به‌عنوان تسهیل‌گر اکوسیستم نوآوری شهری و همسوکننده ارائه خدمات هوشمند در شهر تهران توسعه داده است. در راستای پرداختن به جنبه‌های علمی و تبیین دستاوردها و اقدامات مرتبط با این مهم، سازمان شهرداری تهران استفاده از پتانسیل علمی کشور و قشر فرهیخته دانشگاهی را با جدیت پیگیری می‌کند، تا ضمن تحکیم ارتباطات بین محافل علمی و نهادهای خدمت‌رسان، فناوری‌ها و شیوه‌های نوین ارائه خدمات شهری و شهرداری با استفاده از توانمندی اندیشمندان و نخبگان کشور در کلانشهر تهران به‌عنوان «شهر نمونه خلاقیت و نوآوری» به کار گرفته شوند.
در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران آمادگی خود را به‌منظور همکاری در دستیابی اطلاعات موردنیاز و کاربست پژوهش‌ها و تحقیقات، پایان‌نامه‌ها، مقالات، کتب، نشریات، نشست‌های علمی و سایر اقدامات مشابه آن دانشگاه و مراکز علمی وابسته، در دو حوزه هدایت و رهبری تهران به سمت شهری هوشمند از یک سو و بهبود عملکرد شهرداری در راستای ارائه خدمات شایسته به شهروندان تهرانی از سوی دیگر اعلام می‌کند.

شماره تماس: 84169253-021 آقای بحرینی