کنفرانس «تهران هوشمند»

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر دارد، کنفرانس «تهران هوشمند» هم‌زمان با سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» را باهدف ارتقا سطح علمی رویداد، دستیابی به روش‌های مدیریت هوشمند شهری با تکیه ‌بر روش‌های داده محور برگزار کند. در این کنفرانس مقاله‌های علمی- پژوهشی، تحلیل، ترویجی یا کاربردی در زمینه هوشمندسازی فعالیت‌های شهری و همچنین گزارش تجربه‌های موفق، معرفی و تحلیل مجموعه داده‌های شهری و تحلیل و نقد راهکارهای ایجاد شهر هوشمند موردپذیرش قرار خواهد گرفت.
محورها
داده‌باز و حکمرانی هوشمند شهری
آگاه‌سازی، آموزش و توانمندی شهروندها در حوزه شهر هوشمند
مشارکت ذی‌نفعان، بهره‌وری و اقتصاد پایدار مبتنی برداده
شهر نوآور و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه بر پایه داده
کلان داده، داده‌کاوی و استخراج داده‌های سودمند و قابل‌اعتماد
شهر هوشمند و شاخص‌های ارتقا کیفیت زندگی در شهرها
توسعه پایدار و چالش‌های محیط‌زیست شهری
جابه‌جایی هوشمند، مدل‌سازی و تحلیل داده‌های حمل‌ونقل شهری
کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمت‌های شهر هوشمند
∗مقاله‌های برگزیده این کنفرانس در افتتاحیه همایش نامبرده شده، ارایه و همچنین در مجله‌های علمی- پژوهشی داخلی چاپ خواهد شد.

پست الکترونیکی: stconference{at}Tehran{dot}ir
مهلت ارسال مقاله‌ها: مورخ 15 آبان‌ماه 98
زمان برگزاری: مورخ 18 و 19 آذرماه 98
محل برگزاری: تهران، سالن همایش‌های برج میلاد
شماره تماس: 84169174-021