دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

نصب و راه اندازی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

نصب و راه اندازی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداری ها وتصویبنامه هیات وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداری ها و اجرای وظایفی که قانونا در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شده است .
از این رو این سازمان میزبان شهردار ها و نمایندگان و مسئولین محترم استان های مختلف کشور می باشد و با توجه به اهمیت آگاه بودن مسئولین از اخبار و اطلاعات روز کشور این نمایشگر در ورودی سالن جلسات این سازمان نصب گردید.
روابط عمومی این سازمان برای ایجاد هماهنگی و اطلاع رسانی میان مسئولین و مدعوین، و تکریم مراجعه کنندگان خود از سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه محصول دانش بنیان شرکت برنا گستران دانش استفاده نموده است.
شرکت برناگستران دانش با نرم افزار برنا رسانه به صورت کاملا تخصصی توانسته است پاسخگوی تمامی نیاز های سازمان ها و اداره ها در بخش خصوصی و دولتی باشد از این رو مفتخر به این می باشد که سیستم اطلاع رسانی بر نا رسانه را در بسیاری از سازمان ها راه اندازی نموده و با استقبال و در خواست آن ها برای گسترش و افزایش نقاط دیجیتال ساینیج برنا رسانه در ساختمان ها و همچنین زیر مجموعه های سازمان ها در سطح استان روبرو شده است
پخش چیدمان های متنوع و گوناگون در زمان های از قبل تعیین شده و همچنین پخش چند طرح به شکل چرخشی باتوجه به حجم بالای اخبار و اطلاعیه هایی که این سازمان در نظر دارد به مخاطبین خود ارائه دهد اصلی ترین ویژگی مورد انتظار دفتر روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از نرم افزار دیجیتال ساینیج است که نرم افزار برنا رسانه با داشتن قابلیت زمانبندی پخش چیدمان تا هر زمان دلخواه در آینده و نیز امکان ایجاد سلسله عملیات برای پخش چند طراحی پشت سر هم به صورت دوره ای ابزار مناسبی برای اجرای چنین برنامه ریزی هایی می باشد.
98/2/16