فرصت ارائه خدمات مهندسی به پروژه‌های اسکاپ

اعلام مناقصه خدمات مهندسی مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله در مجموعه اسکاپ

دبیرخانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با ارسال نامه الکترونیک به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، در خصوص اعلام نیازمندی‌های سازمان ملل متحد و فرصت ارائه خدمات مهندسی به پروژه‌های اسکاپ به اطلاع می‌رساند که براین اساس سامانه شرکت در مناقصه پروژه مقاوم سازی در برابر زلزله  (SMP) از روز جمعه مورخ 10 خردادماه 98 باز است.