دید و بازدید سال نو در پارک تربیت‌مدرس

دید و بازدید سال نو در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

دید و بازدید سال نو در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با حضور رئیس و کارکنان پارک علم و فناوری در تاریخ 18 فروردین‌ماه سال 1403 در سالن جلسات پارک برگزار شد. این رویداد نشان از پویایی و پیشرفت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس است.