معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی

معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی

نویسندگان کتاب استراتژی اقیانوس آبی معتقدند که تنها راه پیروزی در رقابت، تلاش نکردن برای پیروزی در رقابت است.

به باور آن‌ها به‌‏جای ورود به رقابت خونین در اقیانوس سرخ باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس‌های آبی شد و دست به خلق تقاضا زد؛ اما همان‌طور که بسیاری از این مدیران دریافتند، همین اقیانوس‌های آبی نیز دیر یا زود سرخ و رقبا وارد آن می‌شوند.

در این وضعیت چه باید کرد؟ این نکته‌ای کلیدی است که در نسخۀ جدید، نویسندگان به‌تفصیل به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در فصل‌هایی که به کتاب اضافه‌شده است دربارۀ بازسازی یا تجدید اقیانوس‌های آبی توضیح داده‌اند.

با مراجعه به لینک زیر می‌توانید نسخه الکترونیکی کتاب را خریداری کنید