مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در نواحی صنعتی

مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

به اطلاع می‌رساند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مزایایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در نواحی صنعتی در نظر گرفته است.

هدف از ارائه این مزایا استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها به‌منظور خلق ارزش‌افزوده، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری محصولات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این سازمان مشوق‌هایی را در خصوص حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شرکت‌ها و نواحی صنعتی و شهرک‌های فناوری است.

مزیت‌ها

  • شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری مشمول 10 درصد مشوق نسبت به‌کل قرارداد حقوق انتفاع عرصه (در ابتدای قرارداد) خواهند شد.
  • شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری علاوه بر مشفق بند 1 می‌توانند قدرالسهم بخش نقدی موضوع قرارداد خود را در مناطق توسعه‌یافته به میزان 20 درصد و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان 10 درصد و همچنین بخش تعهدی موضوع قرارداد خود را هم در منطق توسعه‌یافته و هم در مناطق کمتر توسعه‌یافته طی 42 ماه (14 قسط 3 ماهه) پرداخت نمایند.
  • در صورت بهره‌برداری پیش از موعود شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری تا سقف 10 درصد مبلغ قرارداد حقوق انتفاع عرصه آن‌ها از آخرین سفته‌های سررسید نشده بخش تعهدی قرارداد مربوطه به‌طرف های قرارداد مسترد می‌گردد.
  • اجاره‌بهای دفاتر تحت قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعین و شتاب‌دهنده‌های فناوری در مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار ایجادشده در سطح کشور در سال اول استقرار، مشروط به فعالیت مؤثر مشمول مشوق خواهند شد.
  • در اولویت قرار دادن واگذاری حقوق انتفاع عرصه به شرکت‌های دانش‌بنیان در اراضی حاصل از فسخ قراردادهای راکد حتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور سراسر کشور.
  • برنامه‌ریزی جهت احداث 1000 واحد کارگاهی جهت انجام فعالیت‌های تولیدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط استقرار در این نواحی می توانند به لینک پیوست  مراجعه کنند.

شماره تماس: 9-88770921 -021