فراخوان اتوبوس صنعت

فراخوان اتوبوس صنعت

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد تور «بازدید از صنایع کسب و کار» را برگزار کند.
بازدید از خط تولید شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو
زمان بازدید: ساعت 9 تا 11 روز چهارشنبه مورخ 97/12/08
زمان و مکان حرکت: 8 صبح، ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
برای ثبت‌نام درخواست خود را به آدرس ایمیل se.parian7575{at}gmail{dot}com  ارسال فرمایید.
ثبت‌نام برای تمامی عزیزان رایگان و آزاد است.