جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با سازمان اقتصادی کوثر تشکیل شد

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با سازمان اقتصادی کوثر در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 و در راستای عقد تفاهم‌نامه بین این دو مرکز تشکیل شد. این جلسه با حضور آقای دکتر ابراهیمی، رئیس پارک، آقای دکتر حسن‌زاده، مدیر دفتر توسعه و انتقال فناوری، خانم دکتر محمدی، مدیر دفتر طرح و برنامه، آقای مهندس عبدی، مدیرعامل مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر و خانم مهندس غفاری، کارشناس دپارتمان نوآوری و دانش‌بنیان سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد.
در این جلسه دکتر ابراهیمی، پس از خوشامدگویی به حاضرین، به معرفی مختصری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری دانشگاه و همچنین واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری پرداختند. ایشان برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، انجام آموزش و مشاوره تخصصی در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اقتصادی، حقوقی و … برای شرکت‌های تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر، سرمایه‌گذاری سازمان اقتصادی کوثر برای ایجاد خوشه‌های تخصصی مرکز رشد باتوجه به پتانسیل شرکت‌های تحت پوشش سازمان و سرمایه‌گذاری در واحدهای فناوری را چهار زمینه اصلی همکاری متقابل برشمردند.
سپس، مدیرعامل مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر با استقبال از پیشنهادات مطرح شده و اشاره به 33 شرکت تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر خواستار ارسال فراخوان به واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری برای رفع مشکلات این شرکت‌ها شد. در ادامه ایشان افزود: یکی از زمینه‌های دارای پتانسل خوب برای همکاری در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها از طریق یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان است.
در ادامه آقای دکتر حسن‌زاده با اشاره به بی‌اثر بودن اکثر تفاهم‌نامه‌ها در کشور، پیشنهاد کردند با ارائه عارضه‌های موجود در شرکت‌های تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر به واحدهای فناور به سرعت یک یا دو زمینه همکاری آغاز شده و با شناخت و ارزیابی طرفین از یکدیگر این همکاری‌ها توسعه یابد. این پیشنهاد با استقبال مواجه شده و مقرر شد فهرست نیازمندی‌ها از طریق سازمان به پارک ارائه شود.
97/12/01