استارت‌آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان

استارت‌آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور

سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی و تدابیر راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه‌ها دستورالعمل‌های صادره، به‌منظور حمایت از شرکت‌های کسب‌وکار فضای مجازی (استارت‌آپ‌ها)، شفاف‌سازی مقررات، ایجاد وحدت رویه و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید، توجه واحدهای اجرایی را به نکات موجود در فایل پیوست معطوف می‌دارد.