توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری در حوزه خدمات

توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری در حوزه خدمات

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، کتابچه و بروشور در رابطه با «توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری در حوزه خدمات» را برای استفاده علاقه‌مندان تهیه و توزیع کرده است.