برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای کوچینگ

برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای کوچینگ

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سومین وبینار از سلسله وبینارهای کوچینگ را برگزار می‌کند. نقش کوچینگ در توانمندسازی صاحبان کسب وکارهای نوپا، محور اصلی این وبینار است.

محورها

  • مزایا و دستاوردهای کوچینگ برای صاحبان کسب وکارهای نوپا
  • صاحبان کسب وکارهای نوپا، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود
  • شروعی قدرتمند برای دستیابی به رویای کسب وکار موفق
  • استوار در مسیر موفقیت با همراهی یک کوچ حرفه‌ای
  • فرایند جلسات کوچینگ کسب وکارهای نوپا
  • آگاهی، خلاقیت و اقدام با کوچینگ

سخنران

  • علیرضا نعیمی، کوچ نقاط قوت دارای تاییدیه سطح PCC از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

زمان برگزاری: دوشنبه 6 دی 00، ساعت 15 الی 16:30
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی 138