معرفی کتاب لذت کارکردن

معرفی کتاب لذت کارکردن

زندگی حرفه‌ای‌تان را ساماندهی کنید فضای کاری می‌تواند به‌سرعت به‌هم‌ریخته و نامرتب شود و این موضوع سردرگمی و آشفتگی ذهنی را در پی دارد و بازده کار را پایین می‌آورد.

کدام‌یک از ما تابه‌حال از حجم مدارک انباشته‌شده، ایمیل‌های بی‌پایان و کارهای غیرضروری احساس خستگی نکرده‌ایم؟ کار یا همان شغل، بیشتر از نصف ساعت‌های بیدار بودنمان را پر می‌کند.

البته برای خیلی‌ها آن نصف دیگر هم در استرس کار می‌گذرد. عجیب هم نیست که خیلی‌ها نه از کارشان راضی هستند نه از بهره‌وری خودشان. موضوع خیلی ساده است.

اگر از کارمان لذت ببریم، بهره‌وری ما هم افزایش پیدا می‌کند. نویسندگان کتاب لذت کارکردن، راهکارهای مفیدی برای رهایی از بی‌نظمی و نیز ایجاد فضایی مناسب برای انجام کار ارائه می‌دهند.

آن‌ها به ما کمک می‌کنند از چالش‌های آشفتگی محیط کار عبور کنیم و از بهره‌وری، موفقیت و خوشبختی همراه با یک میز و ذهن مرتب لذت ببریم.