فراخوان طراحی و ساخت دستگاه تست تایر

فراخوان طراحی و ساخت دستگاه تست تایر

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی فراخوان طراحی و ساخت دستگاه تست تایر را اعلام کرده است.

یکی از آزمون‌های رایج ایمنی در صنعت تایر آزمون درام است که در سرعت‌های مختلف و تحت بارهای متفاوت، عملکرد تایر را شبیه‌سازی می‌کند. این آزمون، تنها حرکت خودرو در مسیر مستقیم را شبیه‌سازی کرده و حرکت در مسیرهای منحنی و اِعمال فشارهای جانبی و سایر تنش‌ها به تایر را شامل نمی‌شود.

در این آزمون یک استوانه فلزی (غلتک یا درام) نقش جاده را ایفا می‌کند و یک ایستگاه (هرزگرد یا اسپیندل) نقش خودرو را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که ایجاد سرعت موردنظر در دستگاه‌های درام تست، وظیفه درام، و ایجاد بار مدنظر، وظیفه ایستگاه هرز گردی است که تایر بر روی آن نصب می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک پیوست طرح‌های خود را ارسال کند.

مهلت ارسال: شنبه 20 شهریور 00