معرفی پادکست کار کن

معرفی پادکست کار کن

وقتی عاشق کار خود نباشید، حتی یک دقیقه و یک ثانیه هم در محل کار به اندازه یک عمر می‌گذرد. در پادکست رادیو کار نکن داستان کسانی را می‌شنویم که به این رنج طاقت‌فرسا پایان داده‌اند و به دنبال شغل رؤیایی خود رفته‌اند.

کارنکن داستان زندگی و مسیر شغلی افرادی است که با شغل خود زندگی می‌کنند.