آخرین مهلت تسویه‌حساب واحدهای فناور

آخرین مهلت تسویه‌حساب واحدهای فناور

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛ پیرو ابلاغ‌های قبلی و مطابق با مصوبات شورای این پارک آخرین مهلت تسویه‌حساب بدهی اجاره‌بهای محل واحدهای فناور تا انتهای شهریورماه 98 است. شایان ذکر است از ابتدای مهرماه 98 از ورود کارمندهای واحدهای فناور بدهکار، ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تسویه‌حساب مشمول تخفیفات ارزیابی نخواهند شد.
بندهای تخفیف
به واحدهای فناوری که بدهی خود را تا کنون (27/05/98) تسویه کرده‌اند، 15% تخفیف خوش‌حسابی تعلق خواهد گرفت.
تسویه‌حساب تا روز 10 شهریورماه 98 دارای 10% تخفیف خوش‌حسابی و تا انتهای شهریورماه 98 به ازای هر دو روز تاخیر یک درصد از تخفیف کاسته می‌شود.