دعوت به همکاری شرکت‌های فعال در زمینه تصفیه آب خاکستری

دعوت به همکاری شرکت‌های فعال در زمینه تصفیه آب خاکستری

پارک علم و فناوری هرمزگان در نظر دارد سیستم بازچرخانی آب خاکستری را در ساختمان برج فناوری هرمزگان واقع در بندرعباس اجرا کند. به این منظور از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که در زمینه تصفیه آب خاکستری فعال می‌باشند دعوت به همکاری می‌شود.

شماره تماس: 33334016-076