برگزاری رویداد انتخاب ایده‌های برتر «اینو‌باش»

برگزاری رویداد انتخاب ایده‌های برتر «اینو‌باش»

شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین با برگزاری رویدادی برای شناسایی و حمایت از تیم‌های فعال دانش‌بنیان و جذب ایده‌های خلاق رویدادی با عنوان «اینوباش» برگزار می‌کند.

شماره تماس:82152000-021