اعلام نظر در خصوص اجرای اسـتانداردهای خـاص سازمان ملی اسـتاندارد

اعلام نظر در خصوص اجراي اسـتانداردهاي خـاص سازمان ملی اسـتاندارد

در قسمت دانلود فایل، موضوعـات و درخـواست‌هـاي شـرکت‌هـا و واحـدهاي صـنعتی کشـور براي اجراي اسـتانداردهاي خـاص که از جانب سازمان ملی اسـتاندارد ارسال شده جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسـی قابل مشاهده است. خواهشند است نظرات خود را حداکثر تا تاریخ 97/10/25، از طریق لینک اعلام نظر، با عنوان «یکصد و یازدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد 97» اعلام فرموده تا طی نامه‌ای به معاونت پژوهش و فناوری اعلام شود.