تسهیل فرایند اخذ درجه دانش بنیانی

تسهیل فرایند اخذ درجه دانش بنیانی

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛

شرکت‌های متقاضی اخذ درجه دانش‌بنیانی، به‌منظور تسهیل و تسریع فرایند و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 66919151 داخلی 4081 (خانم مهندس قربانی) تماس حاصل فرمایند.