همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش‌های علوم انسانی

همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش‌های علوم انسانی

دانشگاه بیرجند در نظر دارد باتوجه به اهمیت حیاتی آب و همچنین نقش کارساز و فرهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت این سرمایه ارزشمند، «همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش‌های علوم انساتی» را برگزار کند.

محورهای اصلی همایش
جلوه‌های آب در ادبیات رسمی و عامیانه فارسی
فرهنگ مصرف آب در ادبیات کود
آب در اساطیر ایرانی
فرهنگ مصرف آب در تبلیغات محیطی و رسانه‌ای
آب مجازی و تأثیر آن در فرهنگ مصرف
آب و توسعه پایدار
آب و فرهنگ سیاسی
آب و نظریه‌های سیاسی
ساخت دولت و مقوله آب
فرهنگ و زندگی در شهرهای حساس به آب
فرهنگ‌پذیری دانش بومی مناطق روستایی
آینده‌پژوهی و آینده‌نگری فرهنگ آب
تغییرات نگرش‌های فرهنگی در تغییرات آب و هوایی
نارضایتی، مسائل و بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب
فرهنگ مصرف آب و روش و چگونگی تغییر در آن
تآب‌آوری اجتماعی در برابر کمبود و نبود آب

آخرین مهلت ارسال مقاله و ثبت‌نام: روز 3 اسفندماه 98
اعلام نتایج داوری: روز 21 اسفندماه 98
زمان برگزاری: روزهای 27 و 28 فروردین ماه 99
محل برگزاری: دانشگاه بیرجند
شماره تماس: 32202303-056 داخلی 639
شماره همراه: 09924555024
کدپستی: 9717434765
صندوق پستی: 97175/615