برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع در توسعه کشت گیاهان دارویی

برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع در توسعه کشت گیاهان دارویی

نظر به برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع در توسعه کشت گیاهان دارویی و با عنایت به اهمیت و نقش اساسی مکانیزاسیون در کاهش هزینه‌ها، بهبود فرایند تولید، افزایش بهره‌وری و فرآوری این محصولات، چنانچه هریک از واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تحقیق و یا دستاوردی در حوزه مکانیزاسیون گیاهان دارویی از جمله طراحی، ساخت دستگاه یا ماشین، ارزیابی عملکردی، تحلیل سیستم و … دارند، می‌توانند طرح و توضیح فعالیت خود را حداکثر تا تاریخ 98/04/09 از طریق فرم تماس با ما و با عنوان «مکانیزاسیون گیاهان دارویی» ارسال فرمایند تا پس از بررسی، باتوجه به اولویت‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌برداری ار نتایج یافته‌ها در توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی به‌عمل آید.