پل ارتباطی با دفتر نظارت و ارزیابی

اطلاعیه دفتر نظارت‌و‌ارزیابی پارک علم و فناوری تربیت مدرس

قابل توجه خانواده پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس:

    مخاطبان می‌توانند پیشنهادات و انتقادات خود را از مجموعه پارک علم و فناوری تربیت مدرس به دفتر نظارت و ارزیابی از طریق روش‌های اعلام شده در فایل پیوست ارسال نمایند.