انتصاب رئیس پارک به سمت عضو اتاق فکر

تبریک انتصاب رئیس پارک به سمت عضو اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی

جناب آقای دکتر ابراهیمی عزیز؛
رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
انتصاب شما به سمت «عضو اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی» را که نشان از تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی در حوزه آموزش‌عالی دارد، تبریک عرض کرده و موفقیت‌های روزافزون جناب‌عالی در راستای خدمت به میهن عزیزمان را خواستاریم.