برگزاری نهمین ‌دوره‌ نمایشگاه ایران‌ ساخت

برگزاری نهمین ‌دوره‌ نمایشگاه ‌تجهیزات ‌و مواد ‌آزمایشگاهی ‌ایران‌ ساخت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهمین ‌دوره‌ نمایشگاه ‌تجهیزات ‌و مواد ‌آزمایشگاهی ‌ایران‌ ساخت را برگزار می‌کند.

در حال حاضر این رویداد فناورانه یکی از رویدادهای شناخته‌شده عرصه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و مرجعی برای خرید مراکز علمی و پژوهشی در کشور است.

ازجمله اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه، بازار سازی و فرهنگ‌سازی برای خرید محصولات دانش‌بنیان و فناور ایران ساخت است.

محور

  • عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی و تجهیزات آموزشی موردنیاز آموزش ‌و پرورش
  • کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و مواد آزمایشگاهی
  • مهندسی پزشکی و زیست مواد، تست و آزمون صنعتی و خدمات کالیبراسیون
  • نفت و پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرم‌افزار

زمان برگزاری: سه‌شنبه 23 تا جمعه 26 آذر 00
محل برگزاری: نمایشگاه ‌بین‌المللی ‌تهران
شماره تماس: 83533555-021