رهن دفتر کار

بازدید از دفتر کار در محدوده کارگر

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند بازدید از دفتر کار در محدوده کارگر، در روز شنبه مورخ 98/02/28، ساعت 11 صبح انجام خواهد شد. متقاضیان رهن دفتر کار می‌توانند به‌منظور بازدید دفاتر در ساعت و تاریخ مذکور مقابل درب ورودی ساختمان گردآفرید حضور یابند، همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 66919151 داخلی 1007، سرکار خانم پناهی تماس حاصل فرمایید.