فراخوان برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین ورود به پارک

از واحدهای علاقمند به برگزاری کارگاه  آشنایی با قوانین ورود به پارک تقاضا می‌شود پروپزال خود را از طریق ایمیل info@mstpark.com تا ساعت 16 مورخ 12 آبان به روابط عمومی پارک ارسال فرمایند.لطفا عنوان ایمیل «پروپزال کارگاه آشنایی با قوانین» درج شود.