سومین جلسه هم‌افزایی مدیران واحدهای فناور

سومین جلسه هم‌افزایی مدیران واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

سومین جلسه هم‌افزایی مدیران واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با حضور مهندس ابراهیمی، معاون محترم فناوری مجموعه و با محوریت؛ آشنایی با شرکت‌های جدید عضو پارک، معرفی خدمات شرکت رابین (همکار جدید پارک) در حوزه مالی، بازاریابی و حقوقی و معرفی جدول انواع گرنت‌های حمایتی پارک برگزار می‌شود. از این‌رو از تمامی مدیر عامل‌های محترم واحدهای فناور مستقر در پارک به‌منظور حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.

زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ 22 مهرماه 98
محل برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری، واقع در ساختمان گردآفرید