اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

به اطلاع می‌رساند، انجمن میکروالکترونیک ایران با همکاری پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درنظر دارد اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران را با مشارکت پیشکسوت‌ها، نخبه‌های ایرانی داخل و خارج کشور و حمایت دانشگاه‌های معتبر در تهران برگزار کند. کمیته برگزاری کنفرانس از کلیه پژوهشگرها، صاحب‌نظرها، متخصص‌ها و صنعتگرهای فعال در دانشگاه‌ها، صنایع و ارگان‌ها دعوت می‌کند مقالات خود را که شامل آخرین یافته‌های علمی در زمینه‌های موضوعی کنفرانس هستند، از طریق سامانه اینترنتی مربوطه به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.
موضوع مقاله‌ها
فناوری طراحی، ساخت، تست و کاربرد سیستم‌ها و مدارات مجتمع الکترونیکی
محورها
مدارهای آنالوگ و سیگنال مخلوط، مدارهای دیجیتال، حافظه‌ها
میکرو ماشین‌ها، مدارهای زیستی، تصویربردارها و نمایشگرها
مدیریت توان، مدارهای مجتمع قدرت، مدارهای فرکانس رادیویی
سامانه‌های مخابراتی، فناوری‌های ساخت، سانسورها
مدارهای یکپارچه ماکروویو، مدارهای مجتمع نوری، مدارهای مجتمع اپتوالکترونیک
مدارهای مجتمع غیر سیلیکونی (…,GaN, GaAS, SiC)، مجتمع‌سازی سامانه‌ در یک تراشه (SoC)، فناوری‌های پکیج‌سازی

مهلت ارسال مقاله‌ها: 30 آبان‌ماه 98
زمان ثبت‌نام: 10 آذرماه 98
زمان برگزاری: مورخ 4 تا 6 دی‌ماه 98
شماره تماس: 88366030-021، داخلی 218
آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، بن‌بست هوافضا