حمایت از رویدادهای فناورانه دانشگاه تربیت مدرس

حمایت از رویدادهای فناورانه دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد با هدف افزایش فرهنگ کارآفرینی و رونق فناوری، از رویدادهای فناورانه‌ای که توسط کلیه دانشگاهیان عزیز برگزار می‌شود، حمایت کند. لازم به ذکر است تمامی زمینه‌های عمومی و تخصصی در گروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه مشمول این حمایت می‌شوند.
متقاضیان محترم می‌توانند پس از دریافت و تکمیل فرم زیر، درخواست خود را به پست الکترونیکی  hosseini.mstp{at}gmail{dot}com و با عنوان «حمایت از برگزاری رویداد» ارسال فرمایند.

شماره تماس: 66919151-021 داخلی 4083، خانم مهندس حسینی