اعطای تسهیلات به واحد های مستقر در پارک علم و فناوری مدرس

طی قراردادی که بین پارک فناوری مدرس و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران منعقد گردید، از این پس واحدهای فناور پاک مدرس می توانند از تسهیلات صندوق شامل وام و ضمانت نامه بهره مند گردند.