برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه واحدهای فناور، شهریور 97

دوره های آموزشی نیمسال اول سال 97 پارک مدرس، در شهریورماه سال جاری برگزار می گردد. در این دوره های سعی بر آن بوده تا حتی المقدور مسایل و مشکلات واحدهای فناور مورد توجه قرار گیرد. برنامه زمانبندی این کلاسها به شرح تصویر می باشد.
97/05/27