سخنرانی دکتر عباس یداللهی مدیر مرکز رشد کشاورزی پارک مدرس در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی با حضور رییس جمهور در تاریخ 19 فروردین ماه 1396 در سالن همایش های وزارت کشور برگزار گردید.
سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری گزارشی از عملکرد حوزه توسعه روستایی ارایه کرد.
همچنین در این مراسم که وزیر کشور و جمعی از مقامات و مسوولان کشوری حضور داشتند از تعدادی کارآفرینان و دهیاران تقدیر و از کتاب کارآفرینان روستایی و سند توسعه روستایی رونمایی شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، سه دهیار منتخب و سه کارآفرین منتخب از سخنرانان همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی بودند.
دولت یازدهم تلاش داشته در جهت حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و توسعه صنایع کوچک و متوسط در روستاها گام بردارد و در این راستا حراست از روستاها، حفظ فرهنگی روستاها و تولید در روستا و جلوگیری از مهاجرت از جمله موضوعات مورد تاکید دولتمردان بوده است .
در این مراسم همچنین از دکتر عباس یداللهی کارآفرین برتر کشور و مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم وفناوری مدرس تقدیر شد و پس از آن ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند.
1396/01/19