صد و سیزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و سیزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 8 تا 10 روز یک‌شنبه مورخ 1 تیرماه‌ 99 با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/04/01