برگزاری اولین جلسه شورای مدیران با حضور رئیس جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

اولین جلسه شورای مدیران با حضور رئیس جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 8 تا 10 یک‌‌شنبه 21 آذر سال جاری در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.