برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

بیست و ششمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 14:00 تا 17:00  ‌شنبه 1 شهریور سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 16:30- 99/06/01