برگزاری جلسه سی و یکم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه سی و یکم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در این جلسه هیئت رئیسه دانشکده‌های حقوق، علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و هنر و معماری به‌عنوان میهمان حضور داشتند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 7:30 تا 9:30‌ یک‌شنبه 21 دی سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 11:00 – 99/10/21